Certificacions

Què és el segell IFS Food?

El Certificat IFS Food Versió 7 que hem obtingut a Panabad, és emès per l’entitat reconeguda a nivell Internacional IFS (International Featured Standard) i amb què es demostra que els productes que fabriquem i elaborem (Pa precuit i cuit congelat) compleixen amb els requisits de Qualitat i Seguretat Alimentària establerts per lentitat certificadora.

Per què serveix?

Panabad ha optimitzat tots els seus processos de manera que queda palesa la nostra qualitat com a fabricant, que aporta gran qualitat i seguretat alimentària.
Per obtenir aquest certificat i mantenir-lo en el temps.

Quins beneficis aporta?

Seguretat i Transparència

Atorga seguretat i transparència als nostres processos i productes. Això comporta que els nostres clients confiïn en els productes que comercialitzem i, per tant, aconseguim una rendibilitat immediata.

Estandardització

Una estandardització de la norma permet garantir la legalitat, la qualitat i la seguretat. Establim un sistema d'avaluació comú que garanteix complir la llei en temes de qualitat i seguretat alimentària.

Reduir Costos

Permet reduir els costos i el temps. A més, proporciona la capacitat de buscar la millora contínua dels nostres processos productius, generant noves reduccions de costos i temps.

Control de Processos

Evidencia l'existència i el control exhaustiu dels processos realitzats a la nostra empresa. Permet una comunicació protocol·litzada i organitzada amb les parts que interessen.

Seguretat Alimentària

Permet gestionar de manera més directa i àgil els riscos potencials per a la seguretat alimentària, així com establir un control complet dels al·lèrgens i possibles intoleràncies.

Formacions

Ofereix la capacitat a tot el nostre personal d'accedir a formacions en matèries diverses en relació amb IFS (Higiene Alimentaria, Frau alimentari, Food Defense, Control d'al·lèrgens, Manipulació d'aliments).

Documentació

Hi haurà una documentació que avali que el pla contra el frau alimentari i el pla Food Defense estan implantats i evidenciats.