S’autoritza la comercialització de pa tractat amb radiació ultraviolada com a nou aliment

Al Diari Oficial de la Unió Europea L 73, de 17 de març de 2016, s’ha publicat la Decisió d’execució (UE) 2016/398 de la Comissió, de 16 de març de 2016, per la qual s’autoritza la comercialització de pa tractat amb radiació ultraviolada com a nou aliment d’acord amb el Reglament (CE) núm. 258/97 del Parlament Europeu i del Consell.

El pa tractat amb radiació ultraviolada consisteix en pans i panets amb llevat (sense cobertura) als quals s’aplica un tractament amb radiació ultraviolada després de la cocció per convertir l’ergosterol en vitamina D2 (ergocalciferol).

El pa tractat amb radiació ultraviolada especificat a l’annex I es pot comercialitzar com a nou aliment, amb un nivell màxim de 3 μg de vitamina D2 per 100 g, sense perjudici de les disposicions específiques del Reglament (CE) no 1925/2006.

Aquests productes alimentaris hauran de portar a l’etiquetatge la indicació: «conté vitamina D produïda per tractament amb radiació ultraviolada».

El destinatari de la present Decisió és Viasolde AB, Dalstigen 4, 262 63, Ängelholm, Suècia.

Font:  link

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *