S’autoritza la comercialització de pa tractat amb radiació ultraviolada com a nou aliment

Al Diari Oficial de la Unió Europea L 73, de 17 de març de 2016, s’ha publicat la Decisió d’execució (UE) 2016/398 de la Comissió, de 16 de març de 2016, per la qual s’autoritza la comercialització de pa tractat amb radiació ultraviolada com a aliment nou d’acord amb el Reglament (CE) núm. 258/97 del Parlament Europeu i del Consell.

El pa tractat amb radiació ultraviolada consisteix en pans i panets amb llevat (sense cobertura) als quals s’aplica un tractament amb radiació ultraviolada després de la cocció a fi de convertir l’ergosterol en vitamina D2 (ergocalciferol).

El pa tractat amb radiació ultraviolada especificat a l’annex I es pot comercialitzar com a aliment nou, amb un nivell màxim de 3 μg de vitamina D2 per 100 g, sens perjudici de les disposicions específiques del Reglament (CE) núm. 1925/2006.

Aquests productes alimentaris han de portar a l’etiqueta la indicació: «conté vitamina D produïda per tractament amb radiació ultraviolada».

El destinatari d’aquesta Decisió és Viasolde AB, Dalstigen 4, 262 63, Ängelholm, Suècia.

Font: Link

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *